Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


Välkommen


Vi önskar Eder alla en Fröjdefull Jul med ljusbudskapet från Lucia, Advent i betydelsen ankomst och Juldagens högtid med Jesu födelse och ett riktigt Gott och Fredens år 2020. Möt Birger också i Månadens dikt!

Birger var Bärare av en tro, utan att vara högkyrklig eller dogmatisk. Vi som känner honom och hans dikter vet att han själv ville ge glädje till alla medmänniskor! Det kan du läsa om i diktsamlingen Låt oss tala om livet (gavs ut 2007, året efter hans död).

Hälsningar till alla Birgers vänner genom Åsa och Jan


Månadens dikt
VÄLKOMMEN LUCIA
December 2019

Välkommen Lucia med strålande ljus
- vi hälsar dig världen över!
När mörkret står tätast
kring gårdar och hus
Ditt budskap, ditt mod vi behöver

Du kommer med budet att sanning och tro
en gång dock ska segra i världen
Att kärlek ska blomma
och friheten gro
Att spadar ska smidas av svärden

Du kommer till sjuka, till gamla och barn
- oss alla du livsglädjen skänker
Vi många som fastnat
i missmodets garn
På dig med tärnor vi tänker

Kom in i vår vardag med ljus och med sång
- med budet om juldagens gåva
om stjärnan som tändes
för alla en gång
Med dig vill vi tacka och lova!

Birger Franzén


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2019 Birger Franzén. Besökare: 488939