Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


Välkommen


Våren och sommaren kom på en gång i år!

Det inspirerade säkert tonsättare Lars Svensson, som sände en hälsning med sommarpsalmen "En vänlig grönskas rika dräkt" av Waldemar Åhlén från 1933 med text av Carl David af Wirsén från 1889 med de två första stroferna enligt nedan:

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa.
Ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden
från blommorna och träden.


Du kan lyssna till Lars fina inspelningar under tonsättare Lars Svensson.


Ett bevis för att Birgers dikter når ut till många är att vi nu haft över 60.000 besökare och 500.000 besök på hemsidan! TACK till alla Birgers vänner, läsare och lyssnare!  

Åsa och Jan


Månadens dikt
DET DYRASTE ÄR GRATIS
Juli 2020

Dagarna kommer och dagarna går
veckor och månader snabbt blir till år
Vi jagar så ivrigt och rolöst omkring
men lockas av tidens förföriska ting
Tänk vad ett liv hastigt flyger sin kos
blommar och vissnar som sommarens ros
Säg mig, vad drömde du varmast en gång
- lycka och glädje i storvulna fång

Tänk på vad glädje du gratis har haft
skänkt av en givmild gudomlig kraft
- tacka för allt vad som vänner dig gett
för all den skönhet ditt öga har sett
Livet är saga och stort äventyr
- vandring på fjället, runt mosse och myr
Vila en stund vid en kyrkogårdsmur
- kanske du famnas av toner i dur

Allt vad som dyrast i livet vi har
vänskap och kärlek för kommande dar'
naturen och årstiders växlande gång
solen och vårfåglars jublande sång
Lyckan att åter få möta en vän
läkning från sjukdom, få livet igen
Dagarna kommer och dagarna går
vad dyrast i livet helt gratis vi får

Birger Franzén


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2020 Birger Franzén. Besökare: 516073