Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


VälkommenBoken ovan finns fortfarande att beställa under kontakt för 50 kronor + porto 20 kronor!


Birger´s 100:e år 2017 om han fått leva! Född 22/10

Vi tänkte minnas Birger med några temadikter och tankar under året och bjuder alla att bidra med egna ord, bilder och dikter. Skicka några rader till Åsa eller Jan - jan@extema.se med godkännande för publicering på hemsidan! Vi vet att Birgers dikter bor i många hjärtan och gläds med alla läsare, som vill sprida kärleksbudskapet!

VI SKA VARA TRYGGA

Vi ska vara trygga i varandra
i förlängningen av detta
- vi vet var vi finns
när vi behöver varandra

Vi ska vara trygga
i vår känsla
som när kattungen
spinner i sin korg

Vi ska vara trygga
i vår tanke
- inget kan missuppfattas
därför att vi står fria
till varandra
men ändå sammanlänkade
i vår kunskap om varandra
- i de mörka skuggorna
i förtvivlans utmark
där bara en stilla gråt
bryter tystnaden


Åsa och Jag vill med denna dikt av vår Far Birger också minnas Stockholm-attentatets offer och anhöriga!


Månadens dikt
TANKEN
Juni 2017

Tanken söker och söker
något att stanna och drömma vid
stunder av ro och lycka
fjärran i svunnen tid
Än är den långt, långt borta
vägrar att fångas i nuets bur
- svindlande stup och höjder
drar den vingkraften ur

Tanken äger vi alla
böjer sig inte för någon makt
väckes i natten stundom
för oss till okänd trakt
Trotsar det mest förbjudna
korsar de stigar vi aldrig gått
vilar vid hemlig källa
- tack för tankar vi fått

Birger Franzén


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2017 Birger Franzén. Besökare: 391158