Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


VälkommenKlicka på mediafilen nedan så får du lyssna när Lars Svensson spelar sin tonsättning.

Månadens dikt
JAG LÄNGTAR

Augusti 2017

Dikten skrevs ursprungligen 2002-05-22 i två verser.
Strof 1 är ett senare tillägg.
Tryckt i diktsamlingen "Låt oss tala om livet" (2007)

Var finns du nu, mitt hjärtas vän och frände -
kom smek min kind, kyss tår från ögat bort
- det blev så tomt, då allt det svåra hände
vår unga lycka blev oss alltför kort
Nu stannar jag på nytt vid avskedsgrinden
och känner värmen från din mjuka hand
- en liten stund du nästan finns i vinden
som kommer mot mig från mitt längtansland

Jag längtar än en äng där rosor dofta
och drömmer om en ton som inte finns
- i fantasi och månsken ser jag ofta
en vänögd fel som dansar - och jag minns -
jag minns så väl den stund då jag blev fången
ditt mörka hår och spänsten i din gång
du blev mig kär från allra första gången
och sen blev varje möte till en sång -

Jag längtar än en strand där vågen smeker
fast nordan redan ruskar ängslig knut
- var finns en sunnanvind som trotsigt leker
och tror att sommarn nyss har slagit ut -
Det mörknar in mot kväll - snart slut är festen
men ännu vägrar jag att helt ge opp
- jag ser en stjärna blinka - och förresten
kan även diktens flöden föda hopp -

Birger Franzén


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2017 Birger Franzén. Besökare: 397394