Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


Välkommen


Världen är vrickad i Corona-virusets spår!

Vem kunde tro att en smitta kunde sprida sig så snabbt över hela jorden?
Nu prövas vår förmåga att samlas kring viktiga livsfrågor för att undgå sjukdom och död!
Frågor som Birger alltid hade aktuella och DIKTEN kan vara till hjälp för många!

Sprid därför gärna Birgers texter och visor till kära och vänner i din närhet!

Ett bevis för att Birgers dikter når ut till många är att vi nu passerar 500.000 besök på hemsidan! TACK till alla Birgers vänner, läsare och lyssnare!  

Åsa och Jan


Månadens dikt
VÅR STUND PÅ JORDEN
Maj 2020

Ett mänskoliv kan delas in i stunder
där mycket sjunker ner i glömskans floder
begravs i tystnad, kan ej återväckas
Där lyser inga stjärnor över mullen
de döda stunderna är bara döda

Vår stund på jorden går så fort tillända
vi måste lära oss att väl ta vara
på kärlek, vänskap som oss bjuds på vägen
och även ge åt vandraren tillbaka
den värme och det stöd vi själva söker

En stund på jorden är en stund av stillhet
en andlös bävan inför allt som händer
Ett mänskoliv är som ett stoftgrand bara
en blinkning från en osedd vintergata
Att födas är ett äventyr för alla

En stund på jorden är just livets början
en annan när det blåses ut om natten
Vi ställer alla våra tysta frågor
om mål och mening, svåra att besvara
men stunderna av ljus är nog de bästa

En stund på jorden är ett lågmält samtal
med någon vän som står vårt hjärta nära
En sommardag på vandring över fjället
med blåvit fjärilvinges lätta dans i solen
och forsens dova brus långt ner i dalen

En stund på jorden då vi riktigt lever
och känner livets puls med alla sinnen
är när en barnakind trycks mot vår egen
och liten hand blir lugn i våra händer
när leken börjar dämpas ner mot kvällen

En stund på jorden är den tysta gråten
de varma orden som ger stor förtröstan
den glada festen mitt i vänskapskretsen
ett hjärtas jubel i ett lyckligt skede
en sång, en dikt som tränger in på djupet

En stund på jorden är just denna stunden
en öppen dörr mot det förflutnas vävnad
där sorg och glädje har satt spår i varpen
Men också dörr på glänt mot framtidslandet
med allas rätt att forma lösenorden

Birger Franzén

Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2020 Birger Franzén. Besökare: 510132